Khoá học

▼Khoá học(Ngày 3 tháng 7 năm 2020 hiện tại)


Thời kỳ nhập học Thời gian học Số lượng tuyển Mục đích
Kỳ tháng 4 2 Năm 74 Học lên các trường Cao học, Đại học,
Các trường chuyên môn
*Có điều kiện kèm theo
Kỳ tháng 7 1 năm 9 tháng 40 Học lên các trường Cao học, Đại học,
Các trường chuyên môn
Kỳ tháng 10 1 năm 6 tháng 76 Học lên các trường Cao học, Đại học,
Các trường chuyên môn
Kỳ tháng 1 1 năm 3 tháng 96 Học lên các trường Cao học, Đại học,
Các trường chuyên môn
Điều kiện
*1 Những du học sinh có nguyện vọng thi vào trường đại học phải có bằng chứng nhận năng lực tiếng Nhật N1 hoặc đậu kỳ thi dành cho du học sinh (EJU)
*2 Những đối tượng có nguyện vọng thi vào trường chuyên môn và các trường chuyên tu phải có bằng chứng nhận năng lực Nhật ngữ N2 trở lên.

▼Thời hạn nộp đơn xin nhập học


Khóa học Thời gian nhập học Hạn nộp hồ sơ (dự định)
Khoá 2 năm Tháng 4 Từ tháng 9 đến tháng 11
Khoá 1 năm 9 tháng Tháng 7 Từ tháng 12 đếntháng 3
Khoá 1 năm 6 tháng Tháng 10 Từ tháng 3 đến tháng 6
Khoá 1 năm 3 tháng Tháng 1 Từ tháng 6 đến tháng 9

▼Những giấy tờ cần thiết khi nhập học (Đang xét duyệt)


1. Đơn xin nhập học [ PDF / Excel ] Đơn xin đăng [ PDF / Word ]
2. Bằng tốt nghiệp của bậc học cao nhất (Nếu còn là học sinh thì phải có giấy chứng nhận đang học tại trường)
3. Học bạ của bậc học cao nhất (Có ghi rõ ràng kết quả học tập của tất cả các năm học)
4. 8 tấm hình (cỡ 4cm×3cm, hình chụp trong vòng 3 tháng gần nhất)
5. Hộ chiếu photo (Bao gồm cả những trang có lịch sử xuất nhập cảnh)
6. Giấy chứng nhận học tiếng Nhật
7. Giấy chứng nhận năng lực tiếng Nhật (Giấy chứng nhận đã thi đỗ)
8. Giấy cam kết [ PDF / Word ]
9. Giấy chứng nhận chi trả kinh phí [ PDF / Excel ]
10. Giấy chứng nhận quan hệ gữa người chi trả kinh phí và người xin nhập học (hộ khẩu hoặc giấy khai sinh)
11. Giấy chứng nhận số dư tài khoản ngân hàng của người chi trả kinh phí
12. Giấy chứng nhận công việc và giấy chứng nhận thu nhập trong 3 năm gần đây
13. Lệ phí xét tuyển 50,000 yên : Nộp lệ phí khi nộp đơn xin nhập học