Phương châm giáo dục

Hỗ trợ phát triển năng lực giao tiếp thực tiễn

1. Học viện Nhật ngữ Higashi Shinjuku với phương châm chính yếu là vun đắp, đào tạo cho học sinh năng lực tiếng Nhật nhanh nhất và có thể sử dụng thành thạo tiếng Nhật như một ngôn ngữ trong giao tiếp – communication.
1) Giáo dục dựa trên thói quen giúp cho học sinh có thể truyền tải chính xác suy nghĩ tới đối phương thông qua môi trường trung gian
mà xã hội loài người đã vận dụng như Tri giác, Tư tưởng, Truyền đạt, Ngôn ngữ, Văn học, Thị giác, Thính giác…
2) Giáo dục để hiểu rõ văn hóa, tập quán giúp tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau và hình thành sự tôn trọng trong giao tiếp.
2. Giáo dục 5 kĩ năng
Phương pháp giáo dục thông thường là đào tạo cho học sinh 4 kĩ năng cơ bản: đọc, viết, nghe, nói. Thế nhưng, phương pháp giáo dục 5 kĩ năng của Học viện Nhật ngữ Higashi Shinjuku với nội dung kết hợp thêm hướng dẫn phát triển năng lực suy nghĩ dựa trên những nguyên lý của Tư tưởng.
3. Hoạt động trong giờ học
Hoạt động trong giờ học chú trọng đào tạo những phương thức diễn đạt để có thể truyền tải nội dung chính xác đến đối phương.
1) Học theo nhóm dựa theo phương pháp đào tạo Pair-learning.
2) Đào tạo năng lực giao tiếp 5 kĩ năng dựa trên diễn tập theo project và các cuộc thi hùng biện tiếng Nhật.