Hướng dẫn nhập học

Chương trình đào tạo

Số giờ học và chương trình đào tạo

1) Khoá 2 năm, nhập học tháng 4 (khoá thi lên đại học và cao học)

Chương trình đào tạo Số giờ học
Tiếng Nhật tổng hợp, đọc hiểu, ngữ pháp, chữ Hán,
từ vựng, nghe hiểu, hội thoại và viết văn.
20 giờ/ tuần
Tổng 1608 giờ/(80.4 tuần) 402 ngày

2) Khoá 1 năm 9 tháng, nhập học tháng 7 (khoá thi lên đại học và cao học)

Chương trình đào tạo Số giờ học
Tiếng Nhật tổng hợp, đọc hiểu, ngữ pháp, chữ Hán,
từ vựng, nghe hiểu, hội thoại và viết văn.
20 giờ/ tuần
Tổng 1420 giờ (71 tuần ) 355 ngày

3) Khoá 1 năm 6 tháng, nhập học tháng 10 (khoá thi lên đại học và cao học)

Chương trình đào tạo Số giờ học
Tiếng Nhật tổng hợp, đọc hiểu, ngữ pháp, chữ Hán,
từ vựng, nghe hiểu, hội thoại và viết văn.
20 giờ/ tuần
Tổng 1228 giờ (61.4 tuần ) 307 ngày

4) Khoá 1 năm 3 tháng, nhập học tháng 1 (khoá thi lên đại học và cao học)

Chương trình đào tạo Số giờ học
Tiếng Nhật tổng hợp, đọc hiểu, ngữ pháp, chữ Hán,
từ vựng, nghe hiểu, hội thoại và viết văn.
20 giờ/ tuần
Tổng 1008 giờ ( 50.4 tuần ) 252 ngày

Thời gian bắt đầu / kết thúc

Học kì Thời hạn
Học kì 1 Từ 1 tháng 4 đến 30 tháng 6 trên 57 ngày
Học kì 2 Từ 1 tháng 7 đến 30 tháng 9 trên 41 ngày
Học kì 3 Từ 1 tháng 10 đến 31 tháng 12 trên 57 ngày
Học kì 4 Từ 6 tháng 1 đến 31 tháng 3 trên 54 ngày

Ngày nghỉ

1. Thứ 7 và chủ nhật
2. Ngày nghỉ lễ theo hiến pháp Nhật Bản
3. Nghỉ hè : từ ngày 20 tháng 7 đến 20 tháng 8
4. Nghỉ đông: từ ngày 23 tháng 12 đến 5 tháng 1
5. Nghỉ xuân: từ ngày 25 tháng 3 đến 9 tháng 4

Lịch năm

Tháng 1 Lễ khai giảng khoá tháng 1
Tháng 2 Lễ bắt đầu học kì mới
Tháng 3 Đại hội hùng biện tiếng Nhật
Lễ tốt nghiệp
Nghỉ xuân
Kiểm tra cuối học kỳ
Phát biểu thành quả học tập
Tháng 4 Lễ khai giảng khoá tháng 4
Lễ bắt đầu học kì mới
* Lớp học mới
Tháng 5 Chuẩn bị cho kỳ thi năng lực tiếng Nhật và kỳ thi du học Nhật Bản
Tháng 6 Kỳ thi du học Nhật Bản
Kiểm tra cuối học kỳ
Kỳ thi thử năng lực tiếng Nhật
Tháng 7 Lễ khai giảng khoá tháng 7
Kỳ thi thử năng lực tiếng Nhật
Tháng 8 Nghỉ hè
Tháng 9 Kiểm tra cuối học kỳ
Thi thử kỳ thi dành cho du học sinh
Tháng 10 Lễ khai giảng khoá tháng 10
Bắt đầu hướng dẫn thi học lên
Thi thử kỳ thi dành cho du học sinh
Tháng 11 Kỳ thi dành cho du học sinh
Kỳ thi năng lực tiếng Nhật
Tháng 12 Kỳ thi năng lực tiếng Nhật
Kiểm tra cuối học kỳ

Những trường học lên của học sinh

Trường cao học
Đại học Hitotsubashi, Đại học quốc lập Yokohama, Đại học Chiba, Đại học Saitama

Trường đại học
Đại học Hitotsubashi, Đại học Nagoya, Đại học công nghiệp Tokyo, Đại học quốc lập Yokohama, Đại học ngoại ngữ Tokyo, Đại học Saitama, Đại học Tokyo Gakuge, Đại học công nghiệp Kitami, Đại học Waseda, Đại học Jochi, Đại học Rikkyo, Đại học Meiji, Đại học Hosei, Đại học Chuo, Đại học Aoyama Gakuin, Đại học Komazawa, Đại học Toyo, Đại học Senshu, Đại học Nihon, Đại học Takushoku, Đại học Đô thị Tokyo, Đại học nữ Kyoritsu, Đại học Kanagawa,Đại học Ryutsu, Đại học Tokyo Kokusai, Đại học nữ Kyoritsu